Эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрөл

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ - Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ...- Эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрөл ,Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хэрэгцээний тодорхойлолт бүхий зориулалтын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн зохих шаардлага хангасан өмчийн аль ч хэлбэрийн эрүүл ...www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт29.1.Эрүүл мэндийн ажилтны цалингийн тусгай сүлжээний доод жишгийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрөл, онцлогийг харгалзан хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв ...www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

23.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага тусламж, үйлчилгээний төрөл, технологи, чанар, гүйцэтгэлийг үнэлүүлж, сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэл авна.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

14.9.12.эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний багц, төлбөрийн хэмжээ, чанарын болон санхүүгийн хяналтын асуудлаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус техникийн хороог тухайн ...

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ - Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ...

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хэрэгцээний тодорхойлолт бүхий зориулалтын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн зохих шаардлага хангасан өмчийн аль ч хэлбэрийн эрүүл ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

14.9.12.эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний багц, төлбөрийн хэмжээ, чанарын болон санхүүгийн хяналтын асуудлаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус техникийн хороог тухайн ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.4.4.5. эрүүл мэндийн салбарын нийт зардалд өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн буюу анхан шатны тусламж, үйлчилгээний зардлын эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, нэг иргэнд ногдох зардлыг ДЭМБ-аас зөвлөж ...

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь ...

Эрүүл мэндийн байгууллагаас даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний нийт зардал нь тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний төрөл бүрийн зардлын нийлбэрээр ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.4.4.5. эрүүл мэндийн салбарын нийт зардалд өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн буюу анхан шатны тусламж, үйлчилгээний зардлын эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, нэг иргэнд ногдох зардлыг ДЭМБ-аас зөвлөж ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээний багц, нэр төрөл. 2.1. Эрүүл мэндийн даатгалын сан (цаашид даатгалын сан гэх)-аас дараах тусламж ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

29.1.Эрүүл мэндийн ажилтны цалингийн тусгай сүлжээний доод жишгийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрөл, онцлогийг харгалзан хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨР . Эрүүл ...

Гэрээнд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төсөв, нэр төрөл, тоо хэмжээ, чанарын шалгуур үзүүлэлт, төлбөрийн арга, төлбөрийн хэмжээ болон гэрээний хугацаа, талуудын хүлээх үүрэг ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

29.1.Эрүүл мэндийн ажилтны цалингийн тусгай сүлжээний доод жишгийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрөл, онцлогийг харгалзан хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР

Эрүүл мэндийн статистикийн төрөл: Эрүүл мэндийн статистикийг дараах 4 ерөнхий төрөлд хуваадаг. 1) Өвчлөлийн статистик 2) Нас баралтын статистик 3) Эрүүл мэндийн үйлчилгээний нөөцийн ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨР . Эрүүл ...

Гэрээнд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төсөв, нэр төрөл, тоо хэмжээ, чанарын шалгуур үзүүлэлт, төлбөрийн арга, төлбөрийн хэмжээ болон гэрээний хугацаа, талуудын хүлээх үүрэг ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

23.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага тусламж, үйлчилгээний төрөл, технологи, чанар, гүйцэтгэлийг үнэлүүлж, сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэл авна.

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь ...

Эрүүл мэндийн байгууллагаас даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний нийт зардал нь тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний төрөл бүрийн зардлын нийлбэрээр ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨР . Эрүүл ...

Гэрээнд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төсөв, нэр төрөл, тоо хэмжээ, чанарын шалгуур үзүүлэлт, төлбөрийн арга, төлбөрийн хэмжээ болон гэрээний хугацаа, талуудын хүлээх үүрэг ...

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ - Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ...

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хэрэгцээний тодорхойлолт бүхий зориулалтын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн зохих шаардлага хангасан өмчийн аль ч хэлбэрийн эрүүл ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР

Эрүүл мэндийн статистикийн төрөл: Эрүүл мэндийн статистикийг дараах 4 ерөнхий төрөлд хуваадаг. 1) Өвчлөлийн статистик 2) Нас баралтын статистик 3) Эрүүл мэндийн үйлчилгээний нөөцийн ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨР . Эрүүл ...

Гэрээнд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төсөв, нэр төрөл, тоо хэмжээ, чанарын шалгуур үзүүлэлт, төлбөрийн арга, төлбөрийн хэмжээ болон гэрээний хугацаа, талуудын хүлээх үүрэг ...

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ - Эрүүл мэндийн ...

23.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага тусламж, үйлчилгээний төрөл, технологи, чанар, гүйцэтгэлийг үнэлүүлж, сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэл авна.

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ - Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ...

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хэрэгцээний тодорхойлолт бүхий зориулалтын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн зохих шаардлага хангасан өмчийн аль ч хэлбэрийн эрүүл ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР

Эрүүл мэндийн статистикийн төрөл: Эрүүл мэндийн статистикийг дараах 4 ерөнхий төрөлд хуваадаг. 1) Өвчлөлийн статистик 2) Нас баралтын статистик 3) Эрүүл мэндийн үйлчилгээний нөөцийн ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

23.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага тусламж, үйлчилгээний төрөл, технологи, чанар, гүйцэтгэлийг үнэлүүлж, сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэл авна.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

14.9.12.эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний багц, төлбөрийн хэмжээ, чанарын болон санхүүгийн хяналтын асуудлаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус техникийн хороог тухайн ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved