ариутгагч компанийн тухай хууль тогтоомж

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт- ариутгагч компанийн тухай хууль тогтоомж ,2.1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт35.1.2.энэ хууль, компанийн дүрэм болон тухайн төрлийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох;www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

31.1.Хөгжлийн банкны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол гэм буруутай этгээдэд шүүгч, эсхүл холбогдох улсын байцаагч доор дурдсан захиргааны шийтгэлийг ...

Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн лавлах - Mongolian ...

Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн актын электрон мэдээллийн сан. Та манай веб сайтаас хамгийн сүүлийн шинэ хууль тогтоомжуудыг олж авах боломжтой. Mongolian laws

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ...

Хууль тогтоомж ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДҮРЭМ ЖУРАМ Хууль тогтоомж 1. Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 3.

Отгонтогтоолын Мөнхнасан: МОНГОЛ УЛСЫН КОМПАНИЙН ТУХАЙ ...

Ийнхүү Монгол улсад анх 1991 онд Монгол улсын аж ахуйн нэгжийн тухай хууль батлагдсан нь өдгөө компанийн эрх зүйн үүслийг тавьсан анхдагч хууль тогтоомж гэж хэлж болох юм.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

5.1.Хууль санаачлагч тодорхой хууль санаачлах бол Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 38 дугаар зүйл болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хүрээ, хязгаарт нийцүүлэн, хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих хууль тогтоомж нь Монгол Улсын yндсэн хууль, Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Хоршооны тухай хууль, Нөхөрлөлийн тухай хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль ...

МЕРА - ДОТООД ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

МЕРА: Ажлын байрны зорилго Компанийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

5.1.Хууль санаачлагч тодорхой хууль санаачлах бол Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 38 дугаар зүйл болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хүрээ, хязгаарт нийцүүлэн, хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их ...

Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн лавлах - Mongolian ...

Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн актын электрон мэдээллийн сан. Та манай веб сайтаас хамгийн сүүлийн шинэ хууль тогтоомжуудыг олж авах боломжтой. Mongolian laws

МЕРА / MERA - Монголын иргэн бүрд ажлын байр!

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ...

МЕРА - ДОТООД ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

МЕРА: Ажлын байрны зорилго Компанийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

35.1.2.энэ хууль, компанийн дүрэм болон тухайн төрлийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох;

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

35.1.2.энэ хууль, компанийн дүрэм болон тухайн төрлийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох;

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

31.1.Хөгжлийн банкны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол гэм буруутай этгээдэд шүүгч, эсхүл холбогдох улсын байцаагч доор дурдсан захиргааны шийтгэлийг ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

31.1.Хөгжлийн банкны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол гэм буруутай этгээдэд шүүгч, эсхүл холбогдох улсын байцаагч доор дурдсан захиргааны шийтгэлийг ...

Отгонтогтоолын Мөнхнасан: МОНГОЛ УЛСЫН КОМПАНИЙН ТУХАЙ ...

Ийнхүү Монгол улсад анх 1991 онд Монгол улсын аж ахуйн нэгжийн тухай хууль батлагдсан нь өдгөө компанийн эрх зүйн үүслийг тавьсан анхдагч хууль тогтоомж гэж хэлж болох юм.

МЕРА - ДОТООД ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

МЕРА: Ажлын байрны зорилго Компанийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

5.1.Хууль санаачлагч тодорхой хууль санаачлах бол Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 38 дугаар зүйл болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хүрээ, хязгаарт нийцүүлэн, хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их ...

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ...

Хууль тогтоомж ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДҮРЭМ ЖУРАМ Хууль тогтоомж 1. Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 3.

МЕРА / MERA - Монголын иргэн бүрд ажлын байр!

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих хууль тогтоомж нь Монгол Улсын yндсэн хууль, Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Хоршооны тухай хууль, Нөхөрлөлийн тухай хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль ...

Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн лавлах - Mongolian ...

Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн актын электрон мэдээллийн сан. Та манай веб сайтаас хамгийн сүүлийн шинэ хууль тогтоомжуудыг олж авах боломжтой. Mongolian laws

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

35.1.2.энэ хууль, компанийн дүрэм болон тухайн төрлийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох;

Copyright ©AoGrand All rights reserved